. FORMULARZ ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO

Wersje formularza do druku można pobrać TUTAJ
 
 
 
W przypadku usługi proszę opisać swoje oczekiwania, w przypadku usterki proszę możliwie najdokładniej opisać okoliczności jej powstania, ujawniania się itd. UWAGA Brak opisu usterki i nie podanie ewentualnych haseł spowoduje wydłużenie czasu naprawy